Podczas odbioru przesyłki należy sprawdzić , czy towar nie uległ uszkodzeniu .

Jeżeli towar został uszkodzony należy spisać protokół reklamacyjny na blankiecie firmy przewozowej . Blankiet posiada kurier . Protokól reklamacyjny należy podpisać w obecności kuriera. Uszkodzenia powstałe podczas transportu wykryte po wyjściu kuriera nie będą uznane.

Jeśli towar okaże się  niezgodny z zamówieniem należy niezwłocznie powiadomić Sprzedającego.

Do wad technicznych są zaliczane :

a/ rozmiar nie zgodny z zamówieniem

b/ kadr nie zgodny z zamówieniem

c/ druk na podłożu nie zgodny z zamówieniem

Do wad technicznych nie są zaliczane różnice kolorów , z uwagi na różnice w odwzorowaniu kolorów przez różne monitory, różne przeglądarki .


Montaż paneli szklanych podświetlanych wymagających specjalistycznego podłączenia do sieci elektrycznej (dla urządzeń nieposiadających podłączonego przewodu zasilania zakończonego standardową wtyczką) może odbywać się tylko przez osoby uprawnione, potwierdzone pisemnym poświadczeniem usługi zawierającym Imie, Nazwisko oraz numer uprawnień instalatora, pod rygorem utraty gwarancji. Instalacja odbywa się na koszt użytkownika.

Jakakolwiek ingerencja w dostarczony sprzęt, jego modyfikacje skutkują utratą gwarancji.

Celem złożenia reklamacji skontaktuj się z nami biuro@twoje-fototapety.pl